زمانبندی و سرویس و نگهداری دستگاه های دیزل ژنراتور

تمام دستگاه های دیزل ژنراتور نیازمند سرویس های دوره ای می باشند. این سرویس ها باعث افزایش عمر مفید یک دستگاه دیزل ژنراتور می گردد. در برخی از صنایع به مانند مراکز داده ، بازرسی ماهیانه و حتی روزانه امری حیاتی تلقی می شود. از سوی دیگر استفاده از لوازم مصرفی مناسب با کیفیت استاندارد از قبیل فیلتر ، روغن و ... تاثیر بسزایی در نوع کارکرد دستگاه دارد. در این بخش نگاهی کوتاه به چک لیست های دوره ای داریم.

چک لیست هفتگی :

بازرسی و اطمینان خاطر از میزان لرزش دستگاه در هنگام استارت.

بازرسی و اطمینان خاطر از شارژ بودن باطری های دستگاه و عملکرد صحیح شارژر دستگاه.

بازرسی و اطمینان خاطر از نوع صدای دستگاه.

بازرسی و اطمینان خاطر از وجود میعات کافی در دستگاه دیزل ژنراتور ، شامل آب رادیاتور ، ضد یخ و ضد جوش ، روغن و سوخت دستگاه.

بازرسی و اطمینان خاطر از عملکرد سیستم خنک کننده ( رادیاتور ) دستگاه دیزل ژنراتور.

بازرسی و اطمینان خاطر از میزان درجه حرارت دستگاه ، میزان درجه حرارت آب در گردش رادیاتور و تطابق آن با مقدار مجاز مطابق با دستور العمل کارخانه سازنده دیزل.

بازرسی و اطمینان خاطر از میزان درجه حرارت منبع اگزوز و تطابق آن با مقدار مجاز مطابق با دستور العمل کارخانه سازنده دیزل.

بازرسی و اطمینان خاطر از میزان عملکرد لرزه گیر های فی مابین دیزل ژنراتور و فونداسیون جهت مهار کوچکترین لرزش.

بازرسی و اطمینان خاطر از میزان عملکرد لرزه گیر های فی مابین دیزل ژنراتور و فونداسیون جهت مهار حتی کوچکترین لرزش.

بازرسی و اطمینان خاطر از برابری میزان جریان ولتاژ خروجی هر سه فاز.

بازرسی و اطمینان خاطر از میزان فرکانس ژنراتور که با دور موتور 1500 RPM روی 50 هرتز و با دور موتور 1800 RPM روی 60 هرتز قرار می گیرد.

بازرسی و اطمینان خاطر از توان اکتیو و راکتیو دستگاه دیزل ژنراتور و تطابق آن با مقدار مجاز مطابق با دستور العمل کارخانه سازنده دیزل.

بازرسی و اطمینان خاطر از ایستایی ضریب قدرت ژنراتور در زمان های مختلف کارکرد دیزل ژنراتور. ( اثر خازنی )

بازرسی و اطمینان خاطر از میزان جریان ورودی و خروجی هوای مجزای دیزل ژنراتور. ایزولاسیون کردن هوای دیزل ژنراتور امری حیاتی برای عملکرد دستگاه دیزل ژنراتور می باشد.

بازرسی و اطمینان خاطر از عدم دود کردن دستگاه دیزل ژنراتور در هنگام کارکرد ، دستگاه دیزل ژنراتور به صورت عادی در هنگام استارت و روشن شدن و هنگام خاموش شدن مقدار کمی دود تولید می کند. لذا اگر در زمان کار کرد ، دستگاه دود بکند ، کارکرد آن غیر طبیعی می باشد.

چک لیست ماهیانه :

کنترل موارد قبلی.

بازرسی و اطمینان خاطر از کیفیت و کمیت روغن دستگاه.

بازرسی و اطمینان خاطر از میزان سطح آب رادیاتور و چک کردن کلیه اتصالات رادیاتور در جهت باز بودن مجرای رفت و برگشت رادیاتور و مهار هر گونه گرفتگی و نشتی های مربوط به رادیاتور.

بازرسی و اطمینان خاطر از کیفیت سوخت و میزان گازوئیل کافی در تانک سوخت روزانه ( معمولا تعبیه شده در داخل شاسی ) و همچنین چک کردن کلیه اتصالات مربوط به سیستم سوخت رسانی در جهت مهار هر گونه نشتی گازوئیل.

بازرسی و اطمینان خاطر از کیفیت فیلتر های روغن ، گازوئیل ، آب گیر گازوئیل و فیلتر هوا.

بازرسی و اطمینان خاطر از صحت عملکرد پمپ روغن دستگاه.

بازرسی و اطمینان خاطر از شارژ بودن و وضعیت ظاهری باطری دستگاه.

سطح ظاهری دیزل ژنراتور باید همیشه تمیز نگه داشته شود و اگر روغن یا گازوئیل بر روی دستگاه ریخته شد باید آن را با پارچه تمیز نگاه داشت.

برای بالا بردن اطمینان خاطر از کارکرد صحیح ، دستگاه دیزل ژنراتور می بایستی در طول هفته حداقل 2 مرتبه و هر مرتبه 10 الی 15 دقیقه روشن شود و کار کند.

چک سه ماهیانه :

کنترل موارد قبلی.

بازرسی و اطمینان خاطر از میزان مقاومت سیم پیچی استاتور ژنراتور مطابق با دستور العمل کارخانه سازنده ژنراتور.

بازرسی و اطمینان خاطر از محکم بودن اتصال کابل های قدرت و کابل های فرمان در تابلو کنترل دستگاه.

بازرسی و اطمینان خاطر از اتصال محکم کابلشوی قدرت با شینه های قدرت و عدم وجود هر گونه تغییر شکل ظاهری به مانند تغییر رنگ و سوختگی ، شکستگی و یا ترک خوردگی.

بازرسی و اطمینان خاطر از میزان روانکاری یاتاقان ها مطابق با دستور العمل کارخانه سازنده دیزل.

بازرسی و اطمینان خاطر از عدم پوسیدگی تجهیزات پلاستیکی نصب شده بر روی دستگاه نظیر شلنگ ها ، تسمه ها و ....

بازرسی و اطمینان خاطر از کیفیت فیلتر های روغن ، گازوئیل ، آب گیر گازوئیل و فیلتر هوا.

چک لیست شش ماهه :

کنترل موارد قبلی

بازرسی و اطمینان خاطر از میزان فشار روغن موتور و دمای رادیاتور.

بازرسی و اطمینان خاطر از سالم بودن تسمه ها.

چک لیست دوازده ماهه :

کنترل موارد قبلی

فیلر هوا را بازدید کنید و در صورت نیاز آن را تعویض نمائید.

پس از تعویض هر دو فیلتر روغن ، معادل هر 200 ساعت کارکرد یک فیلتر گازوئیل تعویض گردد.

بازرسی و اطمینان خاطر از عدم نشت هوا و روغن در قسمت توربو شارژر.

چک لیست پانزده ماهه :

کنترل موارد قبلی

کنترل ورودی و خروجی کانال هوا.

کنترل پروانه توربین و دفیوز در توربو شارژر.

کنترل توان یاتاقان.

کنترل عملکرد صحیح پمپ گردش آب رادیاتور.

چک لیست بیست ماهه :

کنترل موارد قبلی

کنترل انژکتور و لقی سوپاپ ها.

کنترل استارت و دینام جریان مستقیم باطری.

آچار کشی پیچ و مهره هایی که برای سوار کردن دیزل ژنراتور استفاده شده است.

این صفحه را با دیگران به اشتراک گذارید